“สร้างคุณธรรม  ให้การศึกษา คืนถิ่นอีสาน” ปีที่ 7 ศาสนา