พรรคการเมืองของคนเหนือ เพื่อคนเหนือ พรรคไทยชนะเตรียมความพร้อมลุยเลือกตั้งจังหวัดแม่ฮ่องสอน ... การเมือง