กิจกรรม Media Day และ Open Day การฝึกภาคสนาม (Field Training Exercise : FTX) ของการฝึกผสมโคปไทเกอร์ ประจำปี 2566 (Cope Tiger 2023) ประชาสัมพันธ์