เชิดชูครูเพลง "บอกรักกันวันนี้" EP2  มอบให้ 3 ศิลปินแห่งชาติรายละ 49,999 บาท บันเทิง