พาณิชย์ – DITP ปลื้มต่างชาติแห่ซื้อคอนเทนต์ไทยในงานคานส์ มั่นใจศักยภาพกวาดรายได้กว่า 1,986 ล้านบาท เศรษฐกิจ