"ไฮเซ่นส์" อาเซียน จัดประชุมพันธมิตรยิ่งใหญ่! เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่รับ UEFA EURO 2024 ประชาสัมพันธ์