ในหลวงพระราชทานพระพุทธรูป แก่ชาวพุทธ ณ เมืองกัลกัตต้า จำนวน 72 องค์ ศาสนา