จุดความร้อนของไทยวานนี้ 572 จุด อุตรดิตถ์มากที่สุด 93 จุด . วิจัย-นวัตกรรท